Historia

historia

1853 – wydrążenie szybu pełniącego funkcje wydobywcze oraz wodne. Zapewniał on wodę mieszkańcom okolic

1890 – zastąpienie wieży nowszą konstrukcją, wraz z nią powstanie murowanego z cegły przyziemia

szyb irena rok 1853
Fragment pocztówki z widoczną murowaną wieżą szybu Erbstollenschach nakrytą dwuspadowym dachem.
rok 1888-1894, źródło: polska-org.pl

1853 – wydrążenie szybu pełniącego funkcje wydobywcze oraz wodne. Zapewniał on wodę mieszkańcom okolic

1890 – zastąpienie wieży nowszą konstrukcją, wraz z nią powstanie murowanego z cegły przyziemia

1907 – wybudowanie wieży ciśnień

1908 – montaż elektrycznej maszyny wyciągowej

1909 – wzniesienie łaźni górniczej

Elektryczna maszyna wyciągowa wykorzystująca do napędu konstrukcję systemu Leonarda – Ilgnera znajduje się w budynku maszynowni. Dotrwała do dnia dzisiejszego.

szyb irena rok 1914
Fragment panorama Sobięcina z widocznym szybem "Erbstollenschach".
rok 19-14-1927, źródło: polska-org.pl

1914 – wzniesienie górnej kondygnacji stalowej konstrukcji szkieletowej, która została następnie wypełniona cegłą, wraz z nią wzniesienie stalowej wieży zastrzałowej. Wysokość wieży po przebudowie wynosi 31 m. Koła wyciągu kopalnianego znajdują się na wys.26 m.

szyb irena rok 1953
Fragment zdjęcia z widoczna halą, dyfuzorami oraz szybem "Irena".
rok 1933-1945, źródło: polska-org.pl

1933 – zmiana funkcji szybu z wydobywczej i wodnej na wentylacyjną. Wówczas w budynku łaźni wydzielono halę wentylatorów, a od zachodu dostawiono do niej dwa dyfuzory. Zastosowano tu nowinkę technologiczną – wentylatory odśrodkowe systemu Rateau o wydajności 3600/min, firmy Siemens-Schuckert Werke, napędzane silnikami elektrycznymi wentylatory dotrwały do dnia dzisiejszego.

1945 – Szyb Erbstollenschacht zostaje przemianowany na Irena.

Przez przerwę spowodowaną trwaniem II wojny światowej, szyb ulega zalaniu, co powoduje jego zamknięcie na blisko 20 lat

1964 – ponowne uruchomienie szybu

W latach 60 do budynku hali dobudowano pomieszczenia biurowe, które znajdują się od strony wschodniej łaźni

szyb irena rok 1985
Zdjęcie szybu "Irena" z widocznym fragmentem maszynowni.
rok 1985, źródło: polska-org.pl

1986 – na terenie hali powstają sale ekspozycyjne

1994 – likwidacja szybu Irena. Zespół budynków szybu Irena został zaadoptowany na sale ekspozycyjne Ośrodka Dawnej i Nowej Techniki

1994 – następuje likwidacja szybu, wraz z nią przestaje działać maszyna wyciągowa- pierwsza w dolnośląskim zagłębiu

szyb irena rok 2019
Zdjęcie przedstawia halę wraz z wieżą ciśnień oraz dyfuzorami.
rok 2019, źródło: polska-org.pl

2011 – właścicielem zostaje Pan Jarosław Paska

I tu zaczyna się zupełnie inna historia…

Strona używa cookies w celach statystycznych i funkcjonalnych. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie, zgodnie z polityką prywatności.