Realizacja projektu pn. "Muzeum browarnictwa i górnictwa wraz z innowacyjną linią produkcji piwa i napoju brzeczkowego oraz restauracją, winiarnią i ścieżką edukacyjną "

Projekty Libertador  Sp. z o.o.

FEDDS-kolor-poziom
16 maja 2024 roku Spółka Libertador podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „Muzeum browarnictwa i górnictwa wraz z innowacyjną linią do produkcji piwa i napoju brzeczkowego oraz restauracją, winiarnią i ścieżką edukacyjną” nr FEDS.09.04-IP.01-0001/23 w ramach Priorytetu nr 9 „Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku” Działania nr 9.4 „Transformacja gospodarcza” Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

Instytucją Pośredniczącą realizującą zadanie w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska jest
Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca we Wrocławiu.
Planowana całkowita wartość Projektu – 2 847 307,58 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu – 2 314 884,21 PLN
Kwota dofinansowania – 1 041 697,90 PLN
Zakończenie inwestycji wyznaczono na dzień 30 kwietnia 2025 roku.
Tablica 80x40

Strona używa cookies w celach statystycznych i funkcjonalnych. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie, zgodnie z polityką prywatności.