Nasze Projekty

Projekty Libertador  Sp. z o.o.

Spółka Libertador pozyskała środki finansowe z Unii Europejskiej na zakup nowoczesnego sortera, poniżej szczegóły:

Tytuł projektu: Zakup nowoczesnego sortera źródłem innowacji produktowej i procesowej w firmie kurierskiej Libertador sp. z o.o.

Program Operacyjny RPO WD 2014-2020

Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje

Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP

Poddziałanie 2 – 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP- ZIT AW (Schemat 1.5 A
Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP) – środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

KOSZT INWESTYCJI: 1 mln zł netto, w tym dofinansowanie ze środków UE 450 tys. zł

Implementacja sortera pozwoli na podniesienie innowacyjności przedsiębiorstwa w wyniku dokonania zasadniczych ulepszeń w realizacji usług kurierskich.

To inwestycja początkowa oznaczająca: inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe związane ze zwiększeniem zdolności usługowej istniejącego zakładu poprzez zasadniczą zmianą dotyczącą procesu świadczenia usług kurierskich. Będzie to innowacja produktowa i usługowa – znacznie ulepszona zostanie usługa kurierska poprzez znaczne ulepszenie procesu sortowania paczek.

Zakup nowoczesnego oraz innowacyjnego sortera typu cross belt będzie miał pozytywny wpływ na środowisko. Sorter pozwoli na: uniknięcie błędów w dostawach paczek (nie ta paczka – nie na ten adres), utrzymanie kosztów zatrudnienia przez najbliższe lata na zbliżonym poziomie, możliwość zatrudnienia kobiet na sortowni.

Strona używa cookies w celach statystycznych i funkcjonalnych. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie, zgodnie z polityką prywatności.