O firmie

Libertador od początku swojego istnienia od 2011 r. zajmuje się działalnością kurierską, a od 2014 r. na podstawie umowy agencyjnej ze spółką kurierską InPost.

samochód kurierski

Przez lata usługi kurierskie oparte na wprowadzonej przez InPost usłudze paczkomatowej zyskiwały popularność (teraz są w szczycie). Sytuacja pandemiczna, jak też oparcie funkcjonowania różnych branż o zamówienia internetowe przy wykorzystaniu kurierów i paczkomatów (tańszy sposób realizacji przesyłek) pozwoliło rozwinąć się spółce ze względu na duży wolumen kolportowanych paczek w skali miesiąca- obecnie 1 MILION paczek/1 miesiąc.

Wałbrzyski zespół pracuje w dwu zmianowym czasie pracy, rozpoczynając dzień od godziny 5 rano, kończąc go z ostatnim pracującym kurierem. InPost jest dla nich nie tylko pracą, ale również i pasją. Osobą zarządzającą jest Jarosław Paska. Agent oddziału Inpost Wałbrzych, właściciel Firmy Libertador Sp. z o.o.Od 2002 roku współpracuje z Panem Rafałem Brzoską. Związany z Firmą Inpost od roku 2007, a następnie z powołanym odziałem kurierskim w roku 2015. Przez wiele lat z powodzeniem przeprowadza firmę przez szereg zmian, umożliwiających ciągły jej rozwój i osiąganie najlepszych wyników.

Umiejętnie motywuje swoją kadrę, każdemu pracownikowi, bez względu na stanowisko, służy pomocą zarówno w sferze zawodowej, jak i prywatnej. O Jego referencjach jako pracodawcy najlepiej świadczy fakt zerowej rotacji wśród kadry zarządzającej i biurowej. Poza działaniami finansowo-operacyjnymi, Pan Jarosław bierze aktywny udział w promowaniu Firmy na terenie Wałbrzycha i okolic. Jego działania społeczne i charytatywne od lat budują pozytywny wizerunek Firmy Inpost w oczach lokalnej społeczności.

Jarosław Paska

Spółka promuje równość szans mężczyzn i kobiet, zasadę niedyskryminacji i zrównoważony rozwój

Jarosław Paska

Spółka prowadzi wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach, w tym:

  1. w dostępie do zatrudnienia;
  2. w rozwoju kariery;
  3. w zwalczaniu zjawiska feminizacji ubóstwa;
  4. w zwalczaniu stereotypów związanych z płcią na rynku pracy;
  5. w godzeniu życia zawodowego z prywatnym;
  6. w równym podziale obowiązków opiekuńczych pomiędzy kobietami a mężczyznami;
  7. w promowaniu równego wynagrodzenia za jednakową pracę.

Spółka dotychczas zapewniała te same płace na tym samym stanowisku zarówno dla mężczyzn i kobiet, jak też tą samą ścieżkę kariery (szanse rozwoju). Ponadto gwarantowała elastyczny czas pracy dla pań powracających po urlopie macierzyńskim. Spółka przeciwstawia się stereotypom. W firmie przez lata nikt nie odszedł z pracy, system wynagradzania, awansowania oraz pomocy socjalnej spółki sprawia, iż pracodawca w pełni realizuje polityki horyzontalne. Libertador sp. zo.o. umożliwia pracę osobom z niewielkim stopniem niepełnosprawności ze względu na charakter pracy (nie jest możliwe zatrudnianie osób ze znaczną niepełnosprawnością).

W zakładzie zapewnione są wolne bariery poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne, ponadto zastosowane środki techniczne i rozwiązania architektoniczne, które pozwalają dotrzeć osobom niepełnosprawnym do wszystkich pomieszczeń w obiekcie. Toalety są dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych.

Stosowana jest zasada niedyskryminacji – umożliwienie wszystkim osobom bez względu na wiek, płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię czy też światopogląd, orientację seksualną i miejsce zamieszkania – pełne uczestnictwo w „życiu” firmy.

Spółka jest obecnie na etapie stworzenia strony internetowej dla osób z niepełnosprawnościami. Dobro planety jest nieodłącznym elementem idei Paczkomatów. Dostarczając przesyłki do maszyny – InPost przyczynia się do zmniejszenia liczby korków, a co za tym idzie, do ograniczenia emisji spalin. Kurier jest w stanie w tym samym czasie dostarczyć aż dziesięciokrotnie więcej paczek.

Finalnie Paczkomaty rozwiązują tzw. „problem ostatniej mili”, czyli ostatniego, najdroższego etapu doręczenia przesyłki do odbiorcy. To nie tylko ekologiczne rozwiązanie, ale również tańsze dla odbiorcy.

Strona używa cookies w celach statystycznych i funkcjonalnych. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie, zgodnie z polityką prywatności.